ويژگي هاي عمومي
امكان همكاري بصورت تمام وقت
داراي حداقل مدرك كارشناسي رشته هاي مهندسي برق، مخابرات، فن آوري اطلاعات، صنايع، گرايش هاي مديريت
حداقل سه سال سابقه كار مرتبط (ترجيحاً تله كام)
داراي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي آقايان جزئيات زمينه هاي همكاري بزودي اعلام خواهد شد.

اضافه

اضافه

اضافه

اضافه

اضافه

اضافه

*