فیروزآبادی در دومین اجلاس مدیران فاوای استانداری های کشور:

لزوم ارتقا رتبه 105 ایران در حوزه دولت الکترونیک

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به رتبه 105 ایران در زمینه دولت الکترونیک،متذکر شد:در سطح منطقه نیز ایران در این خصوص جایگاهی بهتر از عراق و یمن ندارد.

بیشتر