تعرفه مکالمات بین الملل

مکالمات بین الملل به تماس‌های خروجی از ایران به شماره ثابت یا همراه کشورهای دیگر گفته می‌شود.

  • تعرفه تماس صوتی بین الملل در جدول زیر بر مبنای ریال برای هر دقیقه می باشد.
  • مبنای محاسبه تعرفه تماس صوتی بین الملل بر حسب ثانیه است.
    • استثناء: مبنای محاسبه تعرفه تماس بین الملل به مقصد کشور «کالدونیای جدید» بر حسب دقیقه است.
  • هزینه ارسال پیامک به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی ، 1500 ریال است.

جهت مشاهده نرخ مکالمات بین الملل، لطفا نوع سیم کارت و نام کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نمایش تعرفه تماس بین الملل