تعرفه های پایه

تعرفه مصرف عادی (خارج از بسته) خدمات پایه‌ی هرنوع از سیم‌کارت‌های رایتل به ترتیب مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

سرویس سیم‌کارت‌ دایمی سیم‌کارت‌ اعتباری سیم‌کارت‌ دیتا واحد
 
سیم کارت دایمی
سیم کارت اعتباری
سیم کارت دیتا
 
مکالمه درون‌شبکه 499 620 - ریال/ دقیقه
مکالمه برون‌شبکه 499 852 - ریال/ دقیقه
پیامک انگلیسی 169 230 230 ریال/ پیامک *
پیامک فارسی 98 99 99 ریال/ پیامک *
پیام چندرسانه ای (MMS) 198 400 400 ریال/ پیام چند رسانه ای
(فقط درون‌شبکه)
اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ) 0.35 0.35 0.35 ریال / کیلوبایت
اینترنت 3G/4G ** 0.4 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت
اینترنت 3G/4G
(در ساعت 2:00 الی 14:00)
** 0.1 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت

* براساس مصوبه قانون بودجه سال 1394 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 94/01/01 ، به هزینه هر پیامک مبلغ 10 ریال اضافه شده و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز خواهد شد.
** تعرفه آزاد استفاده از اینترنت برای مشترکین دایمی در ساعت 2:00 الی 14:00 ، 0.1 ریال به ازای هر کیلوبایت و در ساعت 14:00 الی 2:00 ، 0.4 ریال به ازای هر کیلوبایت محاسبه خواهد شد.

  • مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس ها بر اساس تعرفه ثانیه‌ای خواهد بود.
  • برخورداری از خدمات سرویس اینترنت نسل چهارم رایتل بدون نیاز به تعویض سیم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظیمات اینترنت نسل چهارم دستگاه شما در کلیۀ طرح های رایتل فراهم می باشد.
  • در حالت رومینگ ملی، کیفیت ارایه خدمات، مطابق سطح کیفیت خدمات اپراتور میزبان خواهد بود. بنابراین، سرویس اینترنت دریافتی در این مناطق نیز مطابق ویژگی‌های اینترنت (GPRS/EDGE نسل دوم) می باشد.
  • هزینه استفاده از خدمات تماس صوتی و پیامک در حالت رومینگ ملی برای مشترکین رایتل مطابق تعرفه‌های عادی شبکه رایتل (خارج از بسته) است.
  • استفاده از انواع خدمات رایتل در قالب بسته‌ها و طرح‌ها منوط به حضور در شبکه رایتل است.