مشترک گرامی, نمایش صورت حساب دچار اختلال می باشد. پس از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد گردید. با سپاس از صبوری شما