اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل

 
کمال الدین موسی زاده

رئیس هیأت مدیره

یاسر رضاخواه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سيدمحمدرضا احمدي

عضو موظف هيات مديره - معاون زنجیره تامین و پشتیبانی

محمدرضا شهریاری

عضو هیأت مدیره