اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل

 
کمال الدین موسی زاده

رئیس هیأت مدیره

یاسر رضاخواه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا شهریاری

عضو هیأت مدیره

سيدمحمدرضا احمدي

عضو موظف هيات مديره