اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل


کمال الدین موسی زاده

رئیس هیأت مدیره

یاسر رضاخواه

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا شهریاری

عضو هیأت مدیره