پیشگیری و مدیریت بحران

رایتل به عنوان اپراتور پیشگام در ارایه محتواهای تصویری، با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اقدام به عرضه مجموعه کاملی از محتواهای تصویری و آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی در مواجهه با حوادث طبیعی و در زمان بحران نموده است. از طریق این سرویس می‌توانید به افزایش آگاهی، آمادگی خود و اطرافیان در زمان وقوع حوادث طبیعی کمک کنید.
جهت استفاده از سرویس پیشگیری و مدیریت بحران می‌توانید از طریق اینترنت سیم‌کارت‌ رایتل به نشانی tdm.rightel.ir مراجعه نمایید.

هزینه سرویس "پیشگیری و مدیریت بحران"

تعرفه دسترسي به سرويس مذکور از محل بسته فعال مشترک (مصرفي يا آغازين) کسر مي‌گردد و چنانچه مشترک هيچ‌گونه بسته مصرفي يا آغازين فعالي نداشته باشد، هزينه استفاده از سرويس معادل تعرفه عادي (خارج از بسته) براي هر کيلوبايت مصرف اینترنت از محل اعتبار ايشان کسر خواهد شد.