بسته‌ای متناسب با نیاز شما

ما نیازهای ارتباطی مشترکین خود را بررسی کرده و آنچه را می‌خواهید به شما پیشنهاد می‌دهیم. در طرح بسته دست دوز، شما به راحتی به بسته‌های موردنظر خود دسترسی پیدا کرده و می‌توانید هر هفته از روش‌های زیر بسته‌های اینترنت و مکالمه متناسب با مصرف خود را مشاهده و اقدام به خرید کنید. همچنین با ارایه طرح‌های پیشنهادی می‌توانید هزینه‌هایتان را تا میزان زیادی کاهش داده و مدیریت کنید.

نکته : بسته‌های پیشنهادی، بر اساس الگوی مصرف‌ شما ارایه شده و برای هر یک از مشترکین متفاوت خواهد بود.