//داخل صفحه برای بنر

By playlists setting, you'll be able to use multi-play modes, which means you can set different lists for different times and different callers, including one or more songs.
Note that if you select several songs, play will be random. This means that in each call, one of the songs in the set list is selected by the system. To set each playlist, the type of playlist type, the number of playlists and the play time must be specified.
Note: The authorized format for number is 98**********.

1. Playlist type:
You can set different Rinavaz for different callers. For each playlist, one of the following options is customizable:

 • Personal Playlist: Use this list to select a dedicated Rinavaz for a specific number in each playlist. As such, when a call comes from that number, the person will hear the caller, the song, or the selected Rinavaz.
  • Log in to My Rinavaz »Selecting a New Mode» Refer to Specifying Friends »Selecting Your personal Rinavaz » Adding the preferred number with the format 98 ********** »Finally, select the Save option.
 • Group playlist: : A list that is defined for a group of callers, and when one of the group members contacts you, the selected Rinavaz or more Rinavaz will be played for that group.
  • Log in to My Rinavaz »Select New Mode» Refer to Specify Friends »Select Rinavaz Group» Add Preferred Folders »At the bottom select the Save option.
 • Default playlist: If you have not set any playlists or specific songs for any of the caller's numbers, the track or tracks set to this list will be played.
  • Login to My Rinavaz section »Refer to the section for modifying the default mode. Drag the custom Rinavaz from the Rinavaz section to this section. Finally, select the Save option.

2. One or more Rinavaz:
In each playlist, one or more different Rinavaz are adjustable. If a few Rinavaz are selected, one of them will be randomly play to the caller.

 • Log in to My Rinavaz »Refer to the Changes section in the default mode." Drag one or more favorite pre-purchased Rinavaz to this section "and then select the Save option.

3. Playtime:
You can adjust the Rinavaz to be played only at certain times.

 • Login to My Rinavaz »Refer to the Changes section in each of your personal, group, default settings» Refer to the time section "Select the preferred time period daily, weekly, monthly, yearly, special" and at the end of the selection, Save option

4. Non-playlist:
The "non-play Rinavaz" list is used when the subscriber tends to have the active Rinavaz service but not play to everyone. People in this loud voice list ... hear the normal beep of the network beep.

 • Log in to My Rinavaz »Refer to the section on making changes in the Track Status section, selecting a name, referring to the section for specifying friends and, if necessary, setting the time to visit the time setting section, and then selecting the Save option.

درصورتی که برای مدتی مایل به استفاده از سرویس نباشید، می‌توانید به پورتال راینواز » قسمت حساب من » وضعیت سرویس » مراجعه نمایید و با انتخاب گزینه تعلیق سرویس راینواز را به ‌طور موقت قطع کنید. جهت وصل مجدد نیز از همین روش و با انتخاب گزینه فعال، سرویس راینواز را دوباره وصل نمایید.
توجه: درصورت تعلیق سرویس، تاریخ انقضای آهنگ‌های موجود در آلبوم شما تغییری نخواهد کرد و علیرغم پخش نشدن آهنگ‌ها، هر آهنگ بدون توجه به تعلیق بودن سرویس، مانند قبل در تاریخ انقضای خود از آلبوم شما حذف خواهد شد.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید سوابق خرید و تغییرات فهرست پخش و خود ... را مشاهده نمایید.

 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت گزارش سوابق » انتخاب نوع گزارش مورد نظر » در انتها انتخاب گزینه جستجو

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید نسبت به ایجاد کتابچه آدرس و گروه دوستان جهت تنظیم راینواز شخصی، راینواز گروهی و ... اقدام فرمایید.

 • جهت ثبت شماره مورد نظر، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب گزینه دوست جدید وارد کردن نام و شماره با فرمت 98********** »و در انتها انتخاب گزینه تایید
 • جهت ثبت گروه مورد نظر، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب گروه » انتخاب گزینه گروه جدید وارد کردن نام گروه » و در انتها انتخاب گزینه اضافه
 • جهت اضافه کردن زیر مجموعه به گروه ساخته شده ، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب گروه مورد نظر » امکان اضافه کردن دوست جدید و یا انتخاب از کتابچه آدرس مقدور می‌باشد.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید، نسبت به کپی راینواز دوستان رایتلی خود اقدام فرمایید.

 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب گزینه در روبروی شماره دوستان از قبل ثبت شده.
 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » وارد کردن شماره مورد نظر با فرمت 9892******** » سپس انتخاب گزینه راینوازهای او را جستجو کنید.

همچنین می توانید اجازه کپی‌کردن راینوازهای خود را در 3 سطح همه افراد، دوستان، هیچکس با مراجعه به حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب کنید.

با استفاده از روش‌های زیر، شما می‌توانید نسبت به ارائه هدیه راینواز به دوستان رایتلی خود که عضو سرویس راینواز می‌باشند، اقدام فرمایید.

 • اینترنت(WEB):
  ورود به پرتال راینواز » انتخاب گزینه در مقابل راینوازها » وارد کردن شماره مورد نظر با فرمت 9892******** » و در انتها انتخاب گزینه تأیید.
 • پیام کوتاه(SMS):
  مثال دستور
  GFT 60056 9892******** شماره دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+GFT

*هزینه هدیه همانند هزینه خرید راینواز می‌باشد که برعهده "هدیه دهنده" می‌باشد.
*"هدیه گیرنده"، جهت فعال کردن هدیه باید به سایت rbt.rightel.ir مراجعه و پس از ورود به حساب خود از قسمت "راینوازهای من" هدیه را فعال نماید.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید نسبت به ثبت نام و محتواهای آهنگ دلخواه و پیشنهادی خود به رایتل اقدام فرمایید.

 • ورود به پرتال راینواز » ورود به قسمت صندوق آهنگ‌های درخواستی » ثبت عنوان و محتوا » و سپس انتخاب گزینه اضافه