• طرح تامین اجتماعی

  هـدیه رایتل به بیمه‌شــدگان تأمین اجـتماعی

  هر مــاه ۲ گیگابایت اینترنــت
  و تمــاس نامحــدود رایتلــی

  با خــرید یکی از بسته‌هــای اینترنــت منتخــب

 • adsl داتک
 • بنر مزایده انلاین
 • Coverage

special offer

------------------------------------------------------
--------------
 
----------------------------
----------
 
--------------------------------------------
-------------------
 
------------------------------------
Record
 
---------------------
------------
 
-----------------
Movie cafe
 

Quick access to Paying an account

09  

-------

-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Account management

 •  
  Purchasing Package
 •  
  Recharge
 •  
  Family and friends
 •  
  RighTel stores
 •  
  Services
 •  
  Services
 •  
  Bills Payment

-----------

------------------

 • -
  Days
 • -
  Days
 • -
  Minutes
 • -
  Second