گزارش تماس

آگاهي از آخرين وضعيت اعتبار خود پس از هر تماس
مشترکين سيم کارت هاي اعتباري رايتل مي‌توانيد با استفاده از اين سرويس همواره از وضعيت اعتبار حساب خود مطلع شوند و هزينه‌هاي خود را مديريت کنند. با اين سرويس، بعد از هر تماس، پيامکي مبني بر مدت زمان مکالمه، هزينه تماس و باقيمانده اعتبار براي مشترکين ارسال مي شود.

نحوه کارکرد

 • سرويس به صورت پيش فرض براي تمامي مشترکين اعتباري فعال مي‌باشد. جهت غير فعال سازي، مشترکين مي‌توانند به مديريت حساب کاربري رايتل مراجعه نمايند
 • فعال سازي و انجام تنظيمات از طريق کد دستوري #130*
 • فعال‌سازي و انجام تنظيمات با استفاده از سامانه پيام کوتاه 2020 رايتل طبق کدهاي تعريف شده در جدول زير:
  شرح عملکرد ارسال پيامک به سامانه پيام کوتاه 2020
  مشاهده وضعيت فعلي VIEW ECN
  فعال سازي سرويس ON ECN
  غير فعال سازي سرويس OFF ECN
  راهنما HELP ECN

هزينه

اين سرويس براي تمامي مشترکين اعتباري رايتل رايگان است.