تعرفه های پایه

تعرفه مصرف عادی (خارج از بسته) خدمات پایه‌ی هرنوع از سیم‌کارت‌های رایتل به ترتیب مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

 
سرویس سیم‌کارت‌ دایمی سیم‌کارت‌ اعتباری سیم‌کارت‌ دیتا واحد
 
سیم کارت دایمی
سیم کارت اعتباری
سیم کارت دیتا
 
مکالمه درون‌شبکه رایگان رایگان - ریال/ دقیقه
تماس صوتی برون شبکه 555 888 - ریال/ دقیقه
پیامک انگلیسی 169 230 230 ریال/ پیامک
پیامک فارسی 98 115 115 ریال/ پیامک
پیام چندرسانه ای (MMS) 198 400 400 ریال/ پیام چند رسانه ای
(فقط درون‌شبکه)
اینترنت 3G/4G 0.15 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت