تعرفه های خدمات

از

مکالمه رایگان

درون شبکه رایتل بهره‌مند شوید.

تعرفه مصرف عادی (خارج از بسته) خدمات پایه‌ی هرنوع از سیم‌کارت‌های رایتل به ترتیب مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

 
سرویس سیم‌کارت‌ دایمی سیم‌کارت‌ اعتباری سیم‌کارت‌ دیتا واحد
 
سیم کارت دایمی
سیم کارت اعتباری
سیم کارت دیتا
 
مکالمه درون‌شبکه رایگان رایگان - ریال/ دقیقه
تماس صوتی برون شبکه 555 888 - ریال/ دقیقه
پیامک انگلیسی 169 230 230 ریال/ پیامک
پیامک فارسی 98 115 115 ریال/ پیامک
پیام چندرسانه ای (MMS) 198 400 400 ریال/ پیام چند رسانه ای
(فقط درون‌شبکه)
اینترنت 3G/4G 0.15 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت