جستجو شهرها و مناطق
با کلیک روی هر نقطه از نقشه، نوع شبکه در دسترس(نسل سوم و چهارم) و جزییات کیفیت شبکه، نمایش داده می شود.
بررسی کیفیت پوشش از طریق ثبت مختصات جغرافیایی
Loading...
با وارد نمودن طول و عرض جغرافیایی (به صورت نمونه 51.418794 و 35.773871) و انتخاب گزینه "لیست مختصات"، نقطه مورد نظر جهت بررسی کیفیت پوشش شبکه لیست می شود. می توانید بعد از هربار لیست مختصات، نقطه جدیدی را نیز اضافه نمایید. یا انتخاب گزینه "بررسی وضعیت پوشش"، ضمن نمایش تمام نقاط لیست شده در نقشه، کیفیت پوشش شبکه نسل سوم و چهارم در جدول پایین نقشه ارایه می گردد.
حرکت به بالا
راهنمای مناطق تحت پوشش در مناطق خارج از پوشش شبکه رایتل، امکان اتصال به شبکه سایر اپراتورهای پوشش دهنده آن منطقه و استفاده از خدمات نسل دوم برقرار است.
نقشه نواحی تحت پوشش، نمایشگر شهرها و سایر مناطق برخوردار از پوشش شبکه رایتل است. جهت مشاهده پوشش منطقه مورد نظر خود می توانید نام شهر را از فهرست شهرهای تحت پوشش انتخاب و یا نام منطقه خود را در نوار جستجوی بالای نقشه وارد نمایید.
با توجه به تاثیر عوامل محیطی در شبکه تلفن همراه، نقشه پوشش تقریبی بوده و ممکن است در برخی موارد با تجربه مشترک، متفاوت باشد.