کنفرانس تلفنی

با حداکثر 5 نفر به راحتی و به‌طور همزمان صحبت کنيد.
با اين سرويس می توانيد با دوستان خود مکالمات گروهی داشته باشيد و يا می توانيد از چند همکار خود به طور همزمان اطلاعات مورد نياز خود را کسب نماييد. سرويس "کنفرانس تلفنی" باعث بهبود عملکرد شما و صرفه جويی هرچه بيشتر در زمان می شود. مخاطبين شما می توانند مشترکين کليه اپراتورهای تلفن همراه، تلفن ثابت و يا حتی مخاطبين بين المللی باشند.

نحوه کارکرد

 • اين سرويس برای کليه مشترکين بصورت پيش فرض فعال است.
 • جهت برخورداری از اين سرويس گوشی شما بايد قابليت کنفرانس صوتی را داشته باشد.
 • مراحل ايجاد کنفرانس صوتی:
  • تماس با نفر اول
  • افزودن تماس دوم (پس از برقراری تماس، نفر اول در حالت Hold قرار می گيرد.)
  • پس از برقراری تماس، نفر دوم به کنفرانس Merge می شود.
  • تا 5 نفر می توانند به طريق فوق به کنفرانس اضافه شوند.
 • در صورتی که می خواهيد در طول کنفرانس هيچ تماسی را از دست ندهيد:
  • سرويس "انتظار مکالمه" خود را فعال نماييد.

هزينه ها

هزينه هر تماس در کنفرانس صوتی، معادل يک تماس عادی و بر عهده تماس گيرنده خواهد بود. به عنوان مثال اگر شما 4 نفر را به کنفرانس اضافه کنيد ، هزينه هر 4 تماس بر عهده شما خواهد بود.