انتقال اعتبار

انتقال اعتبار بين سيم کارت‌های رايتل
سرویس انتقال اعتبار به مشترکین اعتباری و دیتای رایتل امکان می‌دهد تا از سیم‌کارت خود به سایر مشترکین رایتل (اعتباری و دیتا) اعتبار ریالی انتقال دهند.

نکته:
سرويس انتقال اعتبار در حال حاضر فقط برای مشترکين اعتباری و ديتا ارائه شده است و به زودی برای مشترکين دایمی هم راه اندازی خواهد شد.

ويژگی ها

 • اعتبار منتقل شده بلافاصله قابل استفاده است.
 • با استفاده از اين سرويس می توانيد موارد زير را انجام دهيد:
  • انتقال اعتبار به يک مشترک رايتلی
  • گزارش‌گيری از انتقال‌های صورت گرفته
  • گزارش‌گيری از اعتبار باقيمانده
  • فعالسازی و غير فعالسازی سرویس

نحوه کارکرد

 • برای فعال‌سازی سرويس انتقال اعتبار برای اولين بار، ابتدا کد دستوری *133# را شماره‌گيری کرده و سپس کليد برقراری تماس را کليک نماييد. در اين مرحله سرويس شما فعال می شود.
 • پس از فعال‌سازی، با اولين درخواست، از شما خواسته می شود که رمز خود را تعيين کنيد. پس از انتخاب رمز می توانيد از تمامی قابليت های سرويس "انتقال اعتبار" استفاده نماييد. در مورد رمز نکات زير قابل توجه است:
  • رمز انتخابی بايد 4 رقمی باشد. ارقامی که به طور کامل تکراری (مثل 1111) و متوالی (مثل 1234) باشند، قابل قبول نيستند.
  • در نگهداری رمز خود دقت داشته باشيد.
 • محدوده اعتبار قابل انتقال توسط اين سرويس به شرح زير است:
  • اعتبار قابل انتقال در هر تراکنش: 10,000 تا 100,000ريال
  • حداکثر اعتبار قابل انتقال در روز: 1,000,000 ريال
  • مشترک پس از انتقال اعتبار (با احتساب هزينه انتقال اعتبار) بايد حداقل 5,000 ريال اعتبار باقيمانده داشته باشد. اين مبلغ از آن جهت که فرستنده بتواند قادر به برقراری تماس پس از انتقال اعتبار باشد درنظر گرفته شده است.

هزينه

هزينه انتقال اعتبار در هر تراکنش 500 ريال است که از اعتبار مشترک انتقال دهنده اعتبار کسر می شود.