سرویس‌های دولت الکترونیک

سرویس‌های "دولت الکترونیک" با همکاری و مسئولیت شرکت پژوهش و توسعه ناجی راه اندازی شده است. با استفاده از این سرویس‌ها مشترکین رایتل می‌توانند از خدمات ارایه شده در حوزه دولت الکترونیک به شرح زیر بهره‌مند شوند:

نحوه کارکرد

برای استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک مطابق جدول زیر اقدام نمایید:

ردیف نام سرویس نحوه استعلام قیمت هر پیامک دریافتی (ریال)
1 استعلام خلافی خودرو ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202020 3,500
2 استعلام نمره منفی گواهینامه رانندگی ارسال شماره گواهینامه رانندگی به سرشماره 1101202020 3,500
3 استعلام وضعیت صدور گواهینامه ارسال کد ملی خود به سرشماره 1101202010 3,500
4 استعلام وضعیت کارت سوخت خودرو ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202040 3,500
5 استعلام خودرو مکشوفه* ارسال (VIN*کدملی) به سرشماره 11012030 3,500
6 استعلام پلاک‌های فک شده ارسال کد ملی خود به سرشماره 11012040 3,500
7 استعلام وضعیت مشمولیت نظام وظیفه عمومی ارسال (1, کد سخا,کد ملی ) به سرشماره 110206010 3,500
8 استعلام وضعیت درخواست نظام وظیفه عمومی ارسال (2, کد سخا,کد ملی ) به سرشماره 110206010 3,500
9 استعلام وضعیت تعویض کارت نظام وظیفه عمومی ارسال (3, کد سخا,کد ملی ) به سرشماره 110206010 3,500
10 استعلام وضعیت جرایم مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ارسال (4, کد سخا,کد ملی ) به سرشماره 110206010 3,500
11 استعلام مبلغ جریمه مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ارسال (تعداد فرزندان, وضعیت تاهل, 5 ,کد سخا,کد ملی) به سرشماره 110206010
وضعیت تاهل (مجرد= 0 و متاهل= 1)
3,500
12 استعلام مجوز ورزش مشمولان نظام وظیفه ارسال ( 6, کدملی) به سرشماره 110206010 3,500
13 استعلام اصالت کارت پایان خدمت و معافیت ارسال (7, شماره کارت) به سرشماره 110206010 3,500
14 دریافت راهنمایی سرویس نظام وظیفه عمومی ارسال علامت سوال (؟) به سرشماره 110206010 3,500
15 ارسال پیام به سازمان وظیفه عمومی ابتدای پیام خود علامت # قرارداده و در ادامه پیام را نوشته
و به سرشماره 110206010 ارسال نمایید.
رایگان
 

*در این سرویس مشترکی که خودروی ایشان به سرقت رفته است می‌تواند پس از ثبت شکایت در اداره آگاهی، با ارسال کد ملی و شماره VIN خودروی خود (Code Melli*VIN) به سرشماره 11012030 از مراحل رسیدگی به پرونده خودروی مسروقه خود آگاهی یابد.

نکته: منظور از شماره VIN خودرو کد ۱۷ رقمی متشکل از اعداد و حروف می‌باشد که معمولا بر روی کارت خودرو درج شده است.

هزینه سرویس

از آنجا که این سرویس‌ها جزو سرویس‌های ارزش افزوده هستند، از مشترکین فقط در ازای دریافت پیامک از سیستم هزینه کسر خواهد شد و ارسال پیامک به سرشماره‌های اعلام شده رایگان است.