گزارش تماس

آگاهی از آخرين وضعيت اعتبار خود پس از هر تماس
مشترکين سيم کارت های اعتباری رايتل می توانند با استفاده از اين سرويس همواره از وضعيت اعتبار حساب خود مطلع شوند و هزينه‌های خود را مديريت کنند. با فعالسازی این سرويس، بعد از هر تماس، پيامی مبنی بر مدت زمان مکالمه، هزينه تماس و باقيمانده اعتبار برای مشترکين نمایش داده می‌شود.

نحوه کارکرد

این سرویس به صورت پیش فرض فعال نمی‌باشد و شما می‌توانید از یکی از روش های زیر نسبت به فعالسازی و انجام تنظیمات آن اقدام نمایید:

 • فعال سازی و انجام تنظيمات از طريق کد دستوری #130*
 • مراجعه به سامانه رایتل من انتخاب منوی " اطلاعات من" و انتخاب زیر منوی " سرویس های من".
 • ارسال پیام به سامانه پيام کوتاه 2020 رایتل طبق کدهای تعريف شده در جدول زير:
  شرح عملکرد ارسال پيامک به سامانه پيام کوتاه 2020
  مشاهده وضعيت فعلی VIEW ECN
  فعال سازی سرويس ON ECN
  غير فعال سازی سرويس OFF ECN
  راهنما HELP ECN

هزينه

فعالسازی و استفاده از اين سرويس برای تمامی مشترکين اعتباری رايتل رايگان می‌باشد.