چگونه می توان سیم کارت رایتل را تعویض کرد؟

در صورت نیاز به تعویض سیم کارت، لازم است تا مالک اصلی سیمکارت با همراه داشتن اصل مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه جدید دارای کد ملی یا گذرنامه)، سند و قطعه فیزیکی سیمکارت (در صورت وجود)، به یکی از فروشگاه های رایتل یا نمایندگان فروش و خدمات مراجعه نماید.

همچنین به دستور سازمان تنظیم مقررات، ارائه خدمات تعویض سیم‌کارت در فروشگاه‌ و نمایندگی‌ها برای مشترکین دارای سیم‌کارت در یکی از اپراتورها، الزاما با ارائه رمز یک‌بار مصرف احراز هویت (OTP) انجام می‌شود. لذا در زمان مراجعه به فروشگاه یا نمایندگی‌های رایتل، علاوه بر مدارک مورد نیاز، همراه داشتن سیم‌کارت اپراتور دیگر مشترک نیز الزامی است.

 جهت اطلاع از مدارک و شرایط لازم، به قسمت «تعویض سیم کارت» در سایت رایتل مراجعه نمایید.

تعویض سیم کارت اتباع بیگانه با ارائه اصل گذرنامه یا کارت اقامت معتبر، صورت می پذیرد.

چگونه می توان سیمکارت رایتل را به فرد دیگری انتقال داد؟

مشترکین رایتل در صورت تمایل می توانند نسبت به انتقال مالکیت سیم کارت خود به فرد دیگری اقدام نمایند. پس از انجام عملیات انتقال مالکیت، تملک فرد انتقال دهنده لغو و فرد انتقال گیرنده مالک جدید سیم‌کارت رایتل محسوب می‌گردد.

همچنین به دستور سازمان تنظیم مقررات، ارائه خدمات انتقال مالکیت در فروشگاه‌ها برای مشترکین دارای سیم‌کارت در یکی از اپراتورها، الزاما با ارائه رمز یک‌بار مصرف احراز هویت (OTP) انجام می‌شود. لذا در زمان مراجعه به فروشگاه، همراه داشتن سیم‌کارت اپراتور دیگر مشترک نیز الزامی است.

برای مشترکین دارای یک سیم‌کارت رایتل در مجموع اپراتورها، همراه داشتن مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه به فروشگاه‌های رایتل، کافی است.

جهت اطلاع از مدارک و شرایط لازم، به صفحه «انتقال مالکیت» در وبسایت رایتل مراجعه نمایید.

چگونه می‌توان سیم‌کارت رایتل مشترک فوت شده را به فرد دیگری انتقال داد؟

 در صورت فوت مالک سیم‌کارت، وکیل قانونی وی می‌تواند با در دست داشتن مدارک زیر، جهت انتقال مالکیت سیم‌کارت به یکی از فروشگاه‌های اصلی رایتل مراجعه نماید:

  • گواهی انحصار وراثت
  • وکالتنامه، در صورتی که تمامی وراث در محل فروشگاه حضور نداشته باشند، نیاز به واگذاری وکالت به یکی از وراث از سوی سایرین است. (ضمنا در صورتی که وراث به سن قانونی نرسیده باشند، نیاز به ارایه قیم‌نامه است.)

نکته: لازم است حدود اختیارات واگذار شده به وکیل در وکالتنامه به صورت شفاف ذکر شده باشد.

  • اصل کارت ملی و یا شناسنامه جدید وکیل قانونی

جهت اطلاع از سایر مدارک و شرایط لازم، به صفحه «انتقال مالکیت» در وب‌سایت رایتل مراجعه نمایید.