چگونه می توان سیمکارت رایتل را به فرد دیگری انتقال داد؟

مشترکین رایتل در صورت تمایل می توانند نسبت به انتقال مالکیت سیم کارت خود به فرد دیگری اقدام نمایند. پس از انجام عملیات انتقال مالکیت، تملک فرد انتقال دهنده لغو و فرد انتقال گیرنده مالک جدید سیم‌کارت رایتل محسوب می‌گردد.

جهت اطلاع از مدارک و شرایط لازم، به صفحه «انتقال مالکیت» در وبسایت رایتل مراجعه نمایید.

چگونه می توان سیم کارت رایتل را تعویض کرد؟

در صورت نیاز به تعویض سیم کارت، لازم است تا مالک اصلی سیمکارت با همراه داشتن اصل مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه جدید دارای کد ملی یا گذرنامه)، سند و قطعه فیزیکی سیمکارت (در صورت وجود)، به یکی از فروشگاه های رایتل یا نمایندگان فروش و خدمات مراجعه نماید.

 جهت اطلاع از مدارک و شرایط لازم، به قسمت «تعویض سیم کارت» در سایت رایتل مراجعه نمایید.

تعویض سیم کارت اتباع بیگانه با ارائه اصل گذرنامه یا کارت اقامت معتبر، صورت می پذیرد.