رومینگ ملی چیست؟

رایتل ضمن ارائه پوشش سراسری نسل سوم و چهارم خدمتی را تحت عنوان رومینگ ملی فراهم کرده که با استفاده از آن، مشترکین رایتل می‌توانند از خدمات پایه شامل تماس صوتی،  اینترنت نسل دوم و  پیامک سایر اپراتورها در مناطق دورافتاده و غیر شهری که فاقد پوشش‌نسل سوم و چهارم  رایتل هستند، استفاده نمایند.

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه «رومینگ ملی» مراجعه نمایید.

آیا نیاز به انجام تنظیمات خاصی جهت فعالسازی/ غیرفعالسازی این سرویس می باشد؟

برای اطلاع از نحوه فعالسازی/ غیر فعالسازی سرویس رومینگ در دستگاه مورد نظر خود، به صفحه «فعال/ غیرفعال سازی رومینگ ملی» در وب سایت رایتل مراجعه نمایید.

آیا در حالت رومینگ می توان از طرح ها و بسته های رایتل استفاده نمود؟

استفاده از انواع خدمات رایتل در قالب بسته ها و طرح ها، منوط به حضور در شبکه رایتل است و استفاده از خدمات رایتل در حالت رومینگ، مشمول تعرفه خارج از بسته می باشد؛ جهت مشاهده تعرفه خدمات در هنگام استفاده از این سرویس، به صفحه «تعرفه های پایه» مراجعه نمایید.

آیا استفاده از سرویس رومینگ ملی برای مشترکین رایتل هزینه بردار است؟

استفاده از سرویس رومینگ ملی برای مشترکین رایتل رایگان است. جهت مشاهده هزینه استفاده از خدمات این سرویس، به صفحه «تعرفه های پایه» مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر درباره این سرویس، به صفحه «رومینگ ملی» مراجعه نمایید.

آیا امکان استفاده از خدمات رایتل برای مشترکین اپراتورهای میزبان وجود دارد؟

در حال حاضر این سرویس به صورت یک طرفه و تنها برای شبکه رایتل فعال می باشد. به عبارت دیگر، مشترکین اپراتورهای میزبان نمی توانند در مناطق خارج از پوشش دهی خود از شبکه رایتل استفاده نمایند.

آیا می توان از کلیه خدمات پایه و ارزش افزوده اپراتورهای میزبان استفاده کرد؟

در حال حاضر امکان استفاده از خدمات " تماس صوتی" ،" پیامک" و " اینترنت" از طریق شبکه اپراتورهای میزبان داخلی فراهم می باشد.

لازم به ذکر است، کیفیت ارائه خدمات به مشترکین رایتل، مطابق سطح کیفیت خدمات اپراتور میزبان خواهد بود. بنابراین، سرویس اینترنت دریافتی در این مناطق نیز مطابق ویژگی‌های اینترنت GPRS/EDGE (نسل دوم) می باشد