تعرفه رومینگ پرواز

مشترکین رایتل می‌توانند در سفرهای هوایی و در طول پرواز (پس از برخاستن هواپیما و پیش از نشستن آن) از کلیه خدمات رایتل شامل تماس، پیامک و اینترنت همراه بهره‌مند شوند.
در هنگام استفاده ازسرویس رومینگ پرواز، هزینه تماس بر مبنای دقیقه محاسبه می‌گردد. به عبارتی برای تماس های کمتر از 60 ثانیه، هزینه یک دقیقه تماس محاسبه می شود.
مبنای محاسبه هزینه اینترنت هر 100 کیلو بایت می‌باشد.

خدمات قیمت (ریال)
تماس (دقیقه) 1,390,000
پیامک 335,000
دیتا (کیلوبایت) 9082.03