نمایش اخبار

RSS
تمامی بسته‌های فعال اینترنت مشترکین رایتل به مدت روزهای قطعی اینترنت بین‌الملل تمدید خواهد شد

علاوه بر بسته یک گیگابایتی اینترنت

تمامی بسته‌های فعال اینترنت مشترکین رایتل به مدت روزهای قطعی اینترنت بین‌الملل تمدید خواهد شد

با توجه به اختلال ایجاد شده در ارایه سرویس اینترنت، بسته‌هایی که در زمان اختلال اینترنت قابل استفاده نبودند، تمدید و امکان استفاده از حجم باقیمانده برای مشترکین فراهم خواهد شد.

بیشتر