راهنمای تنظیمات IPv6

پروتکل اینترنت (Internet Protocol) که به اختصار (IP) نامیده می‌شود، جهت آدرس‌دهی در اینترنت استفاده می‌شود. تاکنون چندین نسل از‌ IPبه بهره‌برداری رسیده‌است که یکی از آن‌ها نسل چهارم است. IP نسل چهارم علی‌رغم مزایایی که داراست، با توجه به رشد سریع کاربران و مشکلات به وجود آمده، دیگر پاسخگوی نیاز رو به رشد کاربران اینترنت نیست. گسترش تقاضا برای سرویس‌های مبتنی بر IP و نیاز به یك روش یا فناوری جدید که بتواند تعداد زیادی از کاربران را پشتیبانی نموده و آدرس‌های زیادی در اختیار آن‌ها قرار دهد، بیش از پیش احساس می‌شود. از این رو IP نسل ششم (IPv6) با در نظر گرفتن نیازهای جدید کاربران به گونه‌ای طراحی شده است که بتوان به واسطه آن سرویس‌های مختلف IP را به شمار زیادی از کاربران چه از نظر تعداد و چه از لحاظ وسعت جغرافیایی ارایه کرد. با استفاده از IPv6 فضای آدرس‌دهی چندین برابر می‌شود، در نتیجه آدرس‌های منحصر‌به‌فرد زیادی را می‌توان از این طریق به‌وجود آورد. با وجود این آدرس‌های منحصر‌به‌‌فرد ساز و کارهای دسترسی و تأمین امنیت نیز بهبود پیدا می‌کنند.


 

: حالت نمایش

 

this is a test