سامانه کد دستوری

تسهیل در عملیات ارتباطی همراه با کدهای دستوری رایتل
با استفاده از این سرویس می‌توانید با شماره‌گیری کدهای دستوری مورد نظر، به منوی سرویس‌دهی دسترسی پیدا کرده و از امکانات متنوع زیر بهره مند شوید.

  • مشاهده و درخواست بسته
  • مشاهده صورت‌حساب و میزان اعتبار
  • تنظیمات سرویس‌ها

فهرست کدهای دستوری رایتل  

کد دستوری توضیحات
*222# خرید بسته‌های پیشنهادی دست دوز
*130# سرویس‌ها (فعال‌سازی/غیر فعال‌سازی و تنظیمات
سرویس‌های دوستان و خانواده، تماس‌های از دست رفته و گزارش تماس*)
*133# فعال‌سازی و استفاده از سرویس انتقال اعتبار (ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)
*140# مشاهده اعتبار (سیم‌کارت اعتباری)
مشاهده صورت‌حساب (سیم‌کارت دایمی)
*141# افزایش اعتبار از طریق شارژ عادی با کد دستوری #رمز شارژ *141*
(ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)
*142# درخواست بسته (ویژه سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری)
مشاهده بسته‌های موجود
*144# گزارش حساب
گزارش بسته‌های موجود
*145# افزایش اعتبار از طریق شارژ شورانگیز با کد دستوری #رمز شارژ *145*
(ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)
*146# مشاهده شارژ شورانگیز
(ویژه سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا)
*211# استعلام شماره سیم کارت و مشاهده وضعیت سیم کارت
*210# فعال/غیرفعال سازی سرویس رومینگ بین الملل
*142*1*3# بسته‌های دکا و بی نهایت

* سرویس گزارش تماس مخصوص سیم‌کارت‌های اعتباری است.
شما می‌توانید برای دریافت خدماتی مانند خرید بسته، افزایش اعتبار و ... ، علاوه بر سامانه کد دستوری، از روش‌های متنوع زیر استفاده کنید:

کدهای دستوری سرویس دهندگان

امکان انجام تراکنش‌های بانکی، خرید شارژ و نیکوکاری با کدهای دستوری
با استفاده از این سرویس می‌توانید با شماره گیری کدهای دستوری مندرج در جدول زیر به منوی خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده دسترسی پیدا کرده و از خدمات متنوع آنان بهره‌مند شوید:

مشاهده جدول  

کد دستوری ارایه دهنده امکانات شماره پشتیبانی
*137# سازمان فنآوری و ارتباطات شهرداری تهران استعلام
عوارض
حمل و نقل
سایر
021-137
021-55625866
*737# پرداخت الکترونیک سداد شارژ مستقیم
رمز شارژ
پرداخت قبض
سایر
021-22598009
021-42739000
*724# سامان کیش (SEP) شارژ مستقیم
پرداخت قبوض خدماتی
سایر
021-84080
*733# آسان پرداخت پرشین شارژ مستقیم
رمز شارژ
پرداخت قبوض خدماتی
سایر
021-83333
*780# تهران اینترنت شارژ مستقیم
رمز شارژ
پرداخت قبوض خدماتی
سایر
021-4780
*713# بانک رفاه شارژ مستقیم
پرداخت قبوض خدماتی
خدمات بانکی
خدمات کارت
سایر
021-8525
*789# شرکت رایان مهر دانش سنج شارژ مستقیم
رمز شارژ
سایر
021-89710
021-89717000
*8877# کمیته امداد امام خمینی صدقه
کمک خیریه
سایر
021-44690813
021-44690752
*720# فناپ پلاس شارژ مستقیم
رمز شارژ
بسته اینترنتی
پرداخت قبض
سایر
021-89510000
021-88197025
021-88673095
*1666# سازمان بیمه سلامت ایرانیان خدمات بیمه سلامت 1666