• اول تو قطع کن
  • طرح تامین اجتماعی
  • طرح آدرنالین
  • فرصت های ارغوانی
  • معرفی رایتل به دوستان

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار