• طرح تشویقی رومینگ

نمایش تعرفه رومینگ بین الملل

سرويس رومينگ بین‌الملل

چمدان‌های خود را آسوده ببنديد...
با سرويس رومينگ بين‌الملل رايتل، نيازی به خريد سيم‌کارت کشور ميزبان نخواهد بود و استفاده‌کنندگان از اين سرويس می‌توانند از سيم‌کارت خود برای برقراری و دريافت تماس و پيامک در کشورهای طرف قرارداد استفاده نمايند. در حال حاضر، امکان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل برای سيم‌کارت‌های رايتل در بیش از 140 کشور دنیا وجود دارد.

بسته های تخفیفی ویژه عراق

تعرفه‌های تخفيفی

سرویس رومینگ بین‌الملل LTE ، در کدامیک از کشورها و اپراتورها، قابل استفاده می باشد؟

چگونه اعتبار سیم‌کارت خود را افزایش دهیم؟

نحوه شماره‌گيری در زمان استفاده از سرويس رومينگ بین‌الملل

ويژگی ها و مزايا

در صورت حضور مشترک در هر یک از کشورهای تحت پوشش رایتل، چگونه می توان از تعرفه‌های رومینگ بین‌الملل مطلع شد؟

آیا با روشن کردن گوشی در حالت رومینگ، از اعتبار سیم‌کارت شما کسر می‌گردد؟

چگونه از فعال شدن ناخواسته سرویس رومینگ در مناطق مرزی جلوگیری کنیم؟