پخش تک آهنگی
حالت پخش تک آهنگی به‌طور خودکار برای کلیه مشترکین انتخاب می‌شود. در این حالت، برای تمام تماس‌گیرندگان با شما تنها یک آهنگ پخش می‌شود. آهنگ‌ها به ترتیب خرید در آلبوم شما ذخیره می‌شوند، وآخرین راینواز دانلود شده به عنوان پیش فرض، پخش می‌گردد.

پخش چند آهنگی
در حالت پخش چند آهنگی، امکان انتخاب چندین راینواز برای تماس گیرندگان مختلف وجود دارد.
توجه: بلافاصله بعد از اتمام دوره اعتبار آخرین راینواز فعال بر روی خط شما، رایتل به‌طور خودکار نسبت به تمدید آخرین آهنگ برای یک دوره مشابه (با قیمت روز)، اقدام خواهدکرد. درصورت عدم تمایل به تمدید سرویس راینواز پیش از پایان دوره اعتبار آن، نسبت به حذف آن اقدام نمایید. به خاطر داشته باشید که درصورت تمدید خودکار سرویس راینواز روی خط شما، هزینه فعالسازی مجدد آن از اعتبار شما کسر و یا به‌صورتحساب سیم‌کارت دایمی شما افزوده خواهد شد.