• نرم افزار کاربردی راینواز
    پس از نصب نرم افزار کاربردی راینواز با ثبت شماره رایتل خود در نرم افزار میتوانید سرویس راینواز خود را فعال نمایید.
    نرم افزار کاربردی راینواز
    نرم افزار راینواز
  • سامانه پیامکی
    همچنین می‌توانید با ارسال ON RBT به سامانه پیامکی 2020 سرویس راینواز خود را فعال نمایید.