با تنظیم فهرست‌های پخش، شما قادر خواهید بود از قابلیت‌های حالت پخش چند آهنگی استفاده نمایید؛ یعنی می‌توانید برای زمان‌های مختلف و تماس گیرندگان متفاوت، فهرست‌های متفاوتی تنظیم کنید که شامل یک یا چند آهنگ باشند.
توجه داشته باشید که درصورت انتخاب چند آهنگ، پخش به‌صورت تصادفی خواهد بود. به این معنی که در هر تماس، یکی از آهنگ‌های فهرست تنظیم شده، توسط سیستم، انتخاب و پخش می‌شود. جهت تنظیم هر فهرست پخش، موارد نوع فهرست پخش، تعداد راینوازها و زمان پخش باید مشخص شود.
نکته : فرمت مجاز جهت ثبت شماره 98********** می باشد.

1. نوع فهرست پخش:
شما می‌توانید برای تماس گیرندگان مختلف، راینوازهای متفاوتی تنظیم کنید. برای هر فهرست پخش، یکی از گزینه‌های زیر قابل تنظیم است:

 • فهرست پخش شخصی: : با استفاده از این فهرست، امکان انتخاب راینواز اختصاصی برای یک شماره خاص در هر فهرست پخش وجود دارد. به این ترتیب، وقتی از آن شماره با شما تماس بگیرند، فرد تماس گیرنده، آهنگ یا راینواز انتخاب شده را خواهد شنید.
  • ورود به قسمت راینوازهای من » انتخاب حالت جدید » مراجعه به مشخص کردن دوستان » انتخاب راینواز شخصی » اضافه کردن شماره دلخواه با فرمت 98********** » در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن
 • فهرست پخش گروهی: فهرستی است که برای یک گروه از تماس گیرندگان تعریف می‌شود و زمانی‌که یکی از اعضای این گروه با شما تماس بگیرد، راینواز یا راینوازهای انتخاب شده برای آن گروه پخش خواهد شد.
  • ورود به قسمت راینوازهای من » انتخاب حالت جدید » مراجعه به مشخص کردن دوستان » انتخاب راینواز گروهی » اضافه کردن گروه های دلخواه موجود از پیش ساخته شده » در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن
 • فهرست پخش پیش‌فرض: چنانچه برای هیچ یک از شماره‌های تماس گیرنده فهرست پخش و یا آهنگ خاصی تنظیم نکرده باشید، آهنگ یا آهنگ‌های تنظیم شده در این فهرست برای وی پخش خواهد شد.
  • ورود به قسمت راینوازهای من » مراجعه به قسمت اعمال تغییرات در قسمت حالت پیش فرض » کشیدن راینواز دلخواه از قسمت راینوازها به این قسمت » و در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن

2. یک یا چند راینواز:
در هر فهرست پخش یک یا چند راینواز متفاوت قابل تنظیم است. درصورت انتخاب چند راینواز، یکی از آن‌ها به‌طور تصادفی برای تماس گیرنده پخش خواهد شد.

 • ورود به قسمت راینوازهای من » مراجعه به قسمت اعمال تغییرات در قسمت حالت پیش فرض » کشیدن یک یا چند راینواز دلخواه از قبل خریده شده موجود در قسمت راینوازها به این قسمت » و در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن

3. زمان پخش:
شما می‌توانید راینوازها را به نحوی تنظیم کنید که تنها در زمان‌های خاصی پخش شوند.

 • ورود به قسمت راینوازهای من » مراجعه به قسمت اعمال تغییرات در هر یک از تنظیمات شخصی، گروهی، پیش فرض » مراجعه به قسمت زمان را تنظیم کنید » انتخاب زمان مورد نظر روزانه،هفتگی،ماهیانه،سالیانه ،ویژه » و در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن

4. فهرست عدم پخش راینواز:
لیست « عدم پخش راینواز» زمانی استفاده می‌شود که مشترک تمایل دارد سرویس راینواز فعال باشد ولی برای همه افراد پخش نشود. افراد عضو این لیست صدای بوق...بوق معمولی شبكه را می‌شنوند.

 • ورود به قسمت راینوازهای من » مراجعه به قسمت اعمال تغییرات در قسمت وضعیت آهنگ » انتخاب نام » مراجعه به قسمت مشخص کردن دوستان و در‌صورت نیاز جهت تنظیم زمان مراجعه به قسمت تنظیم زمان » و در انتها انتخاب گزینه ذخیره کردن

درصورتی که برای مدتی مایل به استفاده از سرویس نباشید، می‌توانید به پورتال راینواز » قسمت حساب من » وضعیت سرویس » مراجعه نمایید و با انتخاب گزینه تعلیق سرویس راینواز را به ‌طور موقت قطع کنید. جهت وصل مجدد نیز از همین روش و با انتخاب گزینه فعال، سرویس راینواز را دوباره وصل نمایید.
توجه: درصورت تعلیق سرویس، تاریخ انقضای آهنگ‌های موجود در آلبوم شما تغییری نخواهد کرد و علیرغم پخش نشدن آهنگ‌ها، هر آهنگ بدون توجه به تعلیق بودن سرویس، مانند قبل در تاریخ انقضای خود از آلبوم شما حذف خواهد شد.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید سوابق خرید و تغییرات فهرست پخش و خود ... را مشاهده نمایید.

 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت گزارش سوابق » انتخاب نوع گزارش مورد نظر » در انتها انتخاب گزینه جستجو

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید نسبت به ایجاد کتابچه آدرس و گروه دوستان جهت تنظیم راینواز شخصی، راینواز گروهی و ... اقدام فرمایید.

 • جهت ثبت شماره مورد نظر، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب گزینه دوست جدید وارد کردن نام و شماره با فرمت 98********** »و در انتها انتخاب گزینه تایید
 • جهت ثبت گروه مورد نظر، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب گروه » انتخاب گزینه گروه جدید وارد کردن نام گروه » و در انتها انتخاب گزینه اضافه
 • جهت اضافه کردن زیر مجموعه به گروه ساخته شده ، ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب گروه مورد نظر » امکان اضافه کردن دوست جدید و یا انتخاب از کتابچه آدرس مقدور می‌باشد.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید، نسبت به کپی راینواز دوستان رایتلی خود اقدام فرمایید.

 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب گزینه در روبروی شماره دوستان از قبل ثبت شده.
 • ورود به قسمت حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » وارد کردن شماره مورد نظر با فرمت 9892******** » سپس انتخاب گزینه راینوازهای او را جستجو کنید.

همچنین می توانید اجازه کپی‌کردن راینوازهای خود را در 3 سطح همه افراد، دوستان، هیچکس با مراجعه به حساب من » مراجعه به قسمت دوستان » انتخاب کتابچه آدرس » انتخاب کنید.

با استفاده از روش‌های زیر، شما می‌توانید نسبت به ارائه هدیه راینواز به دوستان رایتلی خود که عضو سرویس راینواز می‌باشند، اقدام فرمایید.

 • اینترنت(WEB):
  ورود به پرتال راینواز » انتخاب گزینه در مقابل راینوازها » وارد کردن شماره مورد نظر با فرمت 9892******** » و در انتها انتخاب گزینه تأیید.
 • پیام کوتاه(SMS):
  مثال دستور
  GFT 60056 9892******** شماره دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+GFT

*هزینه هدیه همانند هزینه خرید راینواز می‌باشد که برعهده "هدیه دهنده" می‌باشد.
*"هدیه گیرنده"، جهت فعال کردن هدیه باید به سایت rbt.rightel.ir مراجعه و پس از ورود به حساب خود از قسمت "راینوازهای من" هدیه را فعال نماید.

با دسترسی به پورتال راینواز رایتل، شما می‌توانید نسبت به ثبت نام و محتواهای آهنگ دلخواه و پیشنهادی خود به رایتل اقدام فرمایید.

 • ورود به پرتال راینواز » ورود به قسمت صندوق آهنگ‌های درخواستی » ثبت عنوان و محتوا » و سپس انتخاب گزینه اضافه