لطفا جهت مشاهده اطلاعات دستگاه ، IMEI مربوطه را وارد نمایید
captcha
مشترک گرامی IMEI دستگاه خود را می توانید از روش های زیر دریافت نمایید:
• ارسال کد دستوری #06#*
• برروی جعبه دستگاه مورد نظر
• در صورت امکان باز شدن باتری، زیر باتری دستگاه
• برای دستگاه های مختلف از طریق مسیر منوی تنظیمات/ درباره دستگاه