تعرفه مکالمات بین الملل

مکالمات بین الملل به تماس‌های خروجی از ایران به شماره ثابت یا همراه کشورهای دیگر گفته می‌شود.

  • تعرفه تماس صوتی بین الملل در جدول زیر بر مبنای ریال برای هر دقیقه می باشد.
  • مبنای محاسبه تعرفه تماس صوتی بین الملل به استثنا چند کشور که در جدول مشخص می باشد بر حسب ثانیه است.
  • هزینه ارسال پیامک به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی، 19,000 ريال است.

جهت مشاهده نرخ مکالمات بین الملل، لطفا نوع سیم کارت و نام کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نمایش تعرفه تماس بین‌الملل