تعرفه مکالمات بین الملل

مکالمات بین الملل به تماس‌های خروجی از ایران به شماره ثابت یا همراه کشورهای دیگر گفته می‌شود.

  • تعرفه مکالمه بین الملل در جدول زیر بر مبنای ریال برای هر دقیقه می باشد.
  • مبنای محاسبه تعرفه مکالمه بین الملل برحسب ثانیه است؛ (به استثنای چند کشور که در کنار تعرفۀ آن ها (مبنای محاسبه هر دقیقه) قید شده است.)
  • هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی، 20,000 ريال است.

جهت مشاهده نرخ مکالمات بین الملل، لطفا نوع سیم کارت و نام کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نمایش تعرفه تماس بین‌الملل