نمایش محتوای وبی

بسته های اینترنت دایمی و اینترنتی

بسته های اینترنت دایمی و اعتباری

با پایان یافتن حجم اینترنت بسته آغازین، شما می‌توانید مطابق نیاز خود، هر یک از بسته‌های مندرج در جدول زیر را خریداری و به میزان قابل توجهی در هزینه مصرفی اینترنت، صرفه جویی نمایید. در صورت خرید بسته‌های بلند مدت، امکان استفاده از حجم ترافیک رایگان ویژه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو نیز به‌صورت هدیه در نظر گرفته شده است.
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌ها می‌توانید از یکی از روش های زیراستفاده نمایید:

 1. خرید از طریق سامانه کد دستوری USSD) *142#)  (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه نمایید.)
 2. خرید از طریق وب‌سایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
 3. خرید از طریق سامانه مدیریت حساب
 4. خرید از طریق سامانه پیام کوتاه 2020
 5. فروشگاه های رایتل
 6. مراجعه حضوری به یکی از نمایندگان فروش و خدمات
 
 

  نام بسته حجم ترافیک
عادی (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف*(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی ** (GB)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت***(ریال)
  اینترنت پایه یک روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - 1 1#*1*1*1*142* 20,000
  اینترنت پایه یک روزه 0.8 گیگابایتی 0.8 - - 1 2#*1*1*1*142* 70,000
  اینترنت پایه سه روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - 3 3#*1*1*1*142* 40,000
  اینترنت پایه هفت روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - 7 4#*1*1*1*142* 30,000
  اینترنت پایه هفت روزه 1.2+5 گیگابایتی 1.2 5 - 7 5#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 0.5+0.5 گیگابایتی 0.5 0.5 - 30 6#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 1.5 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 1.5 0 - 30 7#*1*1*1*142* 125,000
  اینترنت پایه 90 روزه 4+4 گیگابایتی 4 4 0.4 90 8#*1*1*1*142* 240,000
  اینترنت پایه 180 روزه 9+9 گیگابایتی 9 9 0.9 180 9#*1*1*1*142* 450,000
  اینترنت پایه یک ساله 36 گیگابایتی 36 - 1 360 10#*1*1*1*142* 1,100,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

  نام بسته حجم ترافیک
عادی (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف*(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی ** (GB)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت***(ریال)
  اینترنت حرفه ای یک روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - 1 1#*3*1*1*142* 30,000
  اینترنت حرفه ای سه روزه 0.4 گیگابایتی 0.4 - - 3 2#*3*1*1*142* 50,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 3+ 10 گیگابایتی 3 10 - 7 3#*3*1*1*142* 170,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 0.6+0.5 گیگابایتی 0.6 0.5 - 7 4#*3*1*1*142* 55,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 2.5+2 گیگابایتی 2.5 2 - 7 5#*3*1*1*142* 120,000
  اینترنت حرفه ای 10 روزه 0.35 گیگابایتی 0.35 - - 10 6#*3*1*1*142* 60,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 3 گیگابایتی 3 3 - 30 7#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 7 گیگابایتی 7 - - 30 8#*3*1*1*142* 270,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 2+2 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 2 2 - 30 9#*3*1*1*142* 175,000
  اینترنت حرفه ای شبانه 30 روزه 10 گیگابایتی - 10 - 30 10#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 90 روزه 15 گیگابایتی 15 - 1 90 11#*3*1*1*142* 485,000
  اینترنت حرفه ای 180 روزه 21+21 گیگابایتی 21 21 1 180 12#*3*1*1*142* 890,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 50+50 گیگابایتی 50 50 1 360 13#*3*1*1*142* 2,130,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

  نام بسته حجم ترافیک
عادی (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف*(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی ** (GB)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت***(ریال)
  اینترنت پایه یک روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - 1 1#*1*1*1*142* 20,000
  اینترنت پایه یک روزه 0.8 گیگابایتی 0.8 - - 1 2#*1*1*1*142* 70,000
  اینترنت پایه سه روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - 3 3#*1*1*1*142* 40,000
  اینترنت پایه هفت روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - 7 4#*1*1*1*142* 30,000
  اینترنت پایه هفت روزه 1.2+5 گیگابایتی 1.2 5 - 7 5#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 0.5+0.5 گیگابایتی 0.5 0.5 - 30 6#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 1.5 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 1.5 0 - 30 7#*1*1*1*142* 125,000
  اینترنت پایه 90 روزه 4+4 گیگابایتی 4 4 0.4 90 8#*1*1*1*142* 240,000
  اینترنت پایه 180 روزه 9+9 گیگابایتی 9 9 0.9 180 9#*1*1*1*142* 450,000
  اینترنت پایه یک ساله 36 گیگابایتی 36 - 1 360 10#*1*1*1*142* 1,100,000
  اینترنت حرفه ای یک روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - 1 1#*3*1*1*142* 30,000
  اینترنت حرفه ای سه روزه 0.4 گیگابایتی 0.4 - - 3 2#*3*1*1*142* 50,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 3+ 10 گیگابایتی 3 10 - 7 3#*3*1*1*142* 170,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 0.6+0.5 گیگابایتی 0.6 0.5 - 7 4#*3*1*1*142* 55,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 2.5+2 گیگابایتی 2.5 2 - 7 5#*3*1*1*142* 120,000
  اینترنت حرفه ای 10 روزه 0.35 گیگابایتی 0.35 - - 10 6#*3*1*1*142* 60,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 3 گیگابایتی 3 3 - 30 7#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 7 گیگابایتی 7 - - 30 8#*3*1*1*142* 270,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 2+2 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 2 2 - 30 9#*3*1*1*142* 175,000
  اینترنت حرفه ای شبانه 30 روزه 10 گیگابایتی - 10 - 30 10#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 90 روزه 15 گیگابایتی 15 - 1 90 11#*3*1*1*142* 485,000
  اینترنت حرفه ای 180 روزه 21+21 گیگابایتی 21 21 1 180 12#*3*1*1*142* 890,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 50+50 گیگابایتی 50 50 1 360 13#*3*1*1*142* 2,130,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

نمایش محتوای وبی

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** کلیه قیمت‌های مندرج بدون احتساب مبلغ مالیات بر ارزش افزوده است.
توجه:

 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • جزییات مربوط به قوانین و مقررات طرح‌ها و بسته‌ها از طریق تماس با مرکز خدمات مشتریان قابل دسترسی است.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده نمایید.
 • استفاده از حجم ترافیک بسته‌های اینترنت، تنها در مناطق تحت پوشش شبکه نسل های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) امکان‌پذیر است. در مناطق خارج از پوشش‌دهی رایتل، استفاده از خدمات پایه، شامل تماس صوتی، پیامک و اینترنت، تحت پوشش خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) مطابق تعرفه های عادی شبکه رایتل (خارج از بسته) میسر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم­کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهي 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در کليه طرح هاي رايتل فراهم مي باشد.