بسته های اینترنت دایمی و اینترنتی

بسته های اینترنت دایمی و اعتباری

با پایان یافتن حجم اینترنت بسته آغازین، شما می‌توانید مطابق نیاز خود، هر یک از بسته‌های مندرج در جدول زیر را خریداری و به میزان قابل توجهی در هزینه مصرفی اینترنت، صرفه جویی نمایید. در صورت خرید بسته‌های بلند مدت،هدیه تماس صوتی درون شبکه (1000 یا 2000 دقیقه) و همچنین حجم ترافیک رایگان ویژه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو نیز در نظر گرفته شده است
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌ها می‌توانید از یکی از روش های زیراستفاده نمایید:

 1. خرید از طریق سامانه کد دستوری USSD) *142#)  (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه نمایید.)
 2. خرید از طریق وب‌سایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
 3. خرید از طریق سامانه مدیریت حساب
 4. خرید از طریق سامانه پیام کوتاه 2020
 5. فروشگاه های رایتل
 6. مراجعه حضوری به یکی از نمایندگان فروش و خدمات
 
 

  نام بسته حجم ترافیک
عادی* (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف**(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی *** (GB)
تماس صوتی
درون شبکه
(دقیقه)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت****(ریال)
  اینترنت پایه یک روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - - 1 1#*1*1*1*142* 20,000
  اینترنت پایه یک روزه 0.8 گیگابایتی 0.8 - - - 1 2#*1*1*1*142* 70,000
  اینترنت پایه سه روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - - 3 3#*1*1*1*142* 40,000
  اینترنت پایه هفت روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - - 7 4#*1*1*1*142* 30,000
  اینترنت پایه هفت روزه 1.2+5 گیگابایتی 1.2 5 - - 7 5#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 0.5+0.5 گیگابایتی 0.5 0.5 - - 30 6#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 1.5 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 1.5 0 - 5,000 30 7#*1*1*1*142* 125,000
  اینترنت پایه 90 روزه 4+4 گیگابایتی 4 4 0.4 - 90 8#*1*1*1*142* 240,000
  اینترنت پایه 180 روزه 9+9 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
9 9 0.9 1,000 180 9#*1*1*1*142* 450,000
  اینترنت پایه یک ساله 36 گیگابایتی+
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
36 - 1 2,000 360 10#*1*1*1*142* 1,100,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

  نام بسته حجم ترافیک
عادی * (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف**(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی *** (GB)
تماس صوتی
درون شبکه (دقیقه)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت****(ریال)
  اینترنت حرفه ای یک روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - - 1 1#*3*1*1*142* 30,000
  اینترنت حرفه ای سه روزه 0.4 گیگابایتی 0.4 - - - 3 2#*3*1*1*142* 50,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 3+ 10 گیگابایتی 3 10 - - 7 3#*3*1*1*142* 170,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 0.6+0.5 گیگابایتی 0.6 0.5 - - 7 4#*3*1*1*142* 55,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 2.5+2 گیگابایتی 2.5 2 - - 7 5#*3*1*1*142* 120,000
  اینترنت حرفه ای 10 روزه 0.35 گیگابایتی 0.35 - - - 10 6#*3*1*1*142* 60,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 3+3 گیگابایتی 3 3 - - 30 7#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 7 گیگابایتی 7 - - - 30 8#*3*1*1*142* 270,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 2+2 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 2 2 - 5,000 30 9#*3*1*1*142* 175,000
  اینترنت حرفه ای شبانه 30 روزه 10 گیگابایتی - 10 - - 30 10#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 90 روزه 15 گیگابایتی 15 - 1 - 90 11#*3*1*1*142* 485,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 21+21 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
21 21 1 1,000 180 12#*3*1*1*142* 890,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 12 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
12 0 1 1,000 180 13#*3*1*1*142* 500,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 35 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
35 0 1 1,000 180 14#*3*1*1*142* 1,100,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 20 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
20 0 1 2,000 360 15#*3*1*1*142* 700,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 42 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
42 0 1 2,000 360 16#*3*1*1*142* 1,440,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 60+60 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
60 60 1 2,000 360 17#*3*1*1*142* 2,130,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

  نام بسته حجم ترافیک
عادی * (GB)
حجم ترافیک ساعات
افت مصرف**(GB)
حجم ترافیک
اختصاصی *** (GB)
تماس صوتی
درون شبکه (دقیقه)
اعتبار (روز) کد دستوری قیمت****(ریال)
  اینترنت پایه یک روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - - 1 1#*1*1*1*142* 20,000
  اینترنت پایه یک روزه 0.8 گیگابایتی 0.8 - - - 1 2#*1*1*1*142* 70,000
  اینترنت پایه سه روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - - 3 3#*1*1*1*142* 40,000
  اینترنت پایه هفت روزه 0.2 گیگابایتی 0.2 - - - 7 4#*1*1*1*142* 30,000
  اینترنت پایه هفت روزه 1.2+5 گیگابایتی 1.2 5 - - 7 5#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 0.5+0.5 گیگابایتی 0.5 0.5 - - 30 6#*1*1*1*142* 90,000
  اینترنت پایه 30 روزه 1.5 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 1.5 0 - 5,000 30 7#*1*1*1*142* 125,000
  اینترنت پایه 90 روزه 4+4 گیگابایتی 4 4 0.4 - 90 8#*1*1*1*142* 240,000
  اینترنت پایه 180 روزه 9+9 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
9 9 0.9 1,000 180 9#*1*1*1*142* 450,000
  اینترنت پایه یک ساله 36 گیگابایتی+
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
36 - 1 2,000 360 10#*1*1*1*142* 1,100,000
  اینترنت حرفه ای یک روزه 0.3 گیگابایتی 0.3 - - - 1 1#*3*1*1*142* 30,000
  اینترنت حرفه ای سه روزه 0.4 گیگابایتی 0.4 - - - 3 2#*3*1*1*142* 50,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 3+ 10 گیگابایتی 3 10 - - 7 3#*3*1*1*142* 170,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 0.6+0.5 گیگابایتی 0.6 0.5 - - 7 4#*3*1*1*142* 55,000
  اینترنت حرفه ای هفت روزه 2.5+2 گیگابایتی 2.5 2 - - 7 5#*3*1*1*142* 120,000
  اینترنت حرفه ای 10 روزه 0.35 گیگابایتی 0.35 - - - 10 6#*3*1*1*142* 60,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 3+3 گیگابایتی 3 3 - - 30 7#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 7 گیگابایتی 7 - - - 30 8#*3*1*1*142* 270,000
  اینترنت حرفه ای 30 روزه 2+2 گیگابایتی +5000 دقیقه مکالمه درون شبکه 2 2 - 5,000 30 9#*3*1*1*142* 175,000
  اینترنت حرفه ای شبانه 30 روزه 10 گیگابایتی - 10 - - 30 10#*3*1*1*142* 150,000
  اینترنت حرفه ای 90 روزه 15 گیگابایتی 15 - 1 - 90 11#*3*1*1*142* 485,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 21+21 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
21 21 1 1,000 180 12#*3*1*1*142* 890,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 12 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
12 0 1 1,000 180 13#*3*1*1*142* 500,000
  اینترنت حرفه ای شش ماهه 35 گیگابایتی+
1,000 دقیقه تماس درون شبکه
35 0 1 1,000 180 14#*3*1*1*142* 1,100,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 20 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
20 0 1 2,000 360 15#*3*1*1*142* 700,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 42 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
42 0 1 2,000 360 16#*3*1*1*142* 1,440,000
  اینترنت حرفه ای یک ساله 60+60 گیگابایتی +
2,000 دقیقه تماس درون شبکه
60 60 1 2,000 360 17#*3*1*1*142* 2,130,000

* ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات، آپارات کودک و فیلیمو http://www.aparat.com ، http://www.filimo.com ، http://www.aparat.com/kids در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که در زمان استفاده شما مشترک عزیز، از وب سایت ها و اپلیکیشن های مذکور، از حجم ترافیک اختصاصی هدیه کسر می گردد.
*** قیمت‌ها بدون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

* مصرف از حجم ترافیک عادی خدمات داده (در قالب بسته یا تعرفه عادی) جهت بازدید و استفاده از محتوای داخلی (ایرانی) که فهرست آنها در صفحه ترافیک بومی آمده‌است، مشمول 50% تخفیف است، به عبارت دیگر، به ازای هر واحد مصرف ترافیک داخلی نصف تعرفه عادی از حساب شما مشترک گرامی کسر می‌گردد. در هنگام مصرف خدمات داده، در قالب بسته خریداری شده نیز به ازای هر دو واحد مصرف از ترافیک داخلی معادل یک واحد محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است، مصرف سرویس اینترنت در وب‌سایت‌های بین‌الملل همچنان با تعرفه مصوب صورت می‌گیرد.
** ساعات افت مصرف از 2:00 الی 8:00 بامداد می‌باشد.
*** حجم ترافیک اختصاصی هدیه رایتل، ویژه استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن های آپارات و آپارات کودک http://www.aparat.com/kids ، http://www.aparat.com در نظر گرفته شده است.
**** کلیه قیمت‌های مندرج بدون احتساب مبلغ مالیات بر ارزش افزوده است.
توجه:

 • از تاریخ 5 بهمن 95 بسته های اینترنت بلندمدت (180 و 360 روزه) شامل تماس صوتی درون شبکه (1000 یا 2000 دقیقه) می باشند.
 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • جزییات مربوط به قوانین و مقررات طرح‌ها و بسته‌ها از طریق تماس با مرکز خدمات مشتریان قابل دسترسی است.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده نمایید.
 • استفاده از حجم ترافیک بسته‌های اینترنت، تنها در مناطق تحت پوشش شبکه نسل های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) امکان‌پذیر است. در مناطق خارج از پوشش‌دهی رایتل، استفاده از خدمات پایه، شامل تماس صوتی، پیامک و اینترنت، تحت پوشش خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) مطابق تعرفه های عادی شبکه رایتل (خارج از بسته) میسر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم­کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهي 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در کليه طرح هاي رايتل فراهم مي باشد.