گفتگو با کارشناسان

ترافیک دیتای بومی

ترافیک دیتای بومی

 

رایتل با هدف کمک به تقویت فرهنگ حمایت از خدمات و محصولات بومی و در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات، تعرفه اینترنت همراه مشترکین را برای استفاده از خدمات و محتوای ارایه‌کنندگان منتخب داخلی 37% سقف تعرفه ترافیک بین الملل کرده است. همچنین سقف تعرفه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی مجاز را به 25% سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاهش داده است.

نکات و قوانین