نمایش اخبار

RSS
تمامی بسته‌های فعال اینترنت مشترکین رایتل به مدت روزهای قطعی اینترنت بین‌الملل تمدید خواهد شد

علاوه بر بسته یک گیگابایتی اینترنت

تمامی بسته‌های فعال اینترنت مشترکین رایتل به مدت روزهای قطعی اینترنت بین‌الملل تمدید خواهد شد

با توجه به اختلال ایجاد شده در ارایه سرویس اینترنت، بسته‌هایی که در زمان اختلال اینترنت قابل استفاده نبودند، تمدید و امکان استفاده از حجم باقیمانده برای مشترکین فراهم خواهد شد.

رایتل با سرعت به روزهای اوج خود باز ‌می‌گردد

رضاخواه سرپرست مدیریت‌عامل رایتل:

رایتل با سرعت به روزهای اوج خود باز ‌می‌گردد

سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه با تکیه بر ایده‌ها و خلاقیت‌های نیروی انسانی کارآمد، راه‌کارهای برون رفت از فضای فعلی طراحی می‌شود و این اپراتور با سرعت به روزهای اوج خود باز‌می‌گردد، گفت:...

بیشتر