نمایش اخبار

RSS
با رایتل کنترل زندگی هوشمندانه است

با رایتل کنترل زندگی هوشمندانه است

با بهکارگیری فناوری اینترنت اشیا رایتل، تنها با در دست داشتن یک گوشی تلفن همراه مجهز به سیمکارت این اپراتور، کنترل همه لوازم منزل در دستان شماست.

بیشتر