امکان تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی برای مشترکین رایتل فراهم شد

مشترکین اعتباری رایتل می‌توانند با پرداخت تفاوت بهای سیم‌کارت دایمی نسبت به تغییر نوع سیم‌کارت خود را از اعتباری به دایمی اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور به منظور تکمیل سرویس‌های خود و در راستای تحقق رضایت مشترکین خدمتی ارایه داده است تا به واسطه آن مشترکین سیم‌کارت اعتباری امکان تبدیل سیم‌کارت خود به سیم‌کارت دایمی را داشته باشند.

در این طرح مشترک سیم‌کارت  اعتباری با پرداخت تفاوت بهای سیم‌کارت دایمی امکان تغییر نوع سیم‌کارت خود را از اعتباری به دایمی دارند.

گفتنی است در هنگام تبدیل سیم‌کارت اعتباری به سیم‌کارت دایمی شماره سیم‌کارت تغییر نخواهد کرد. و با همان پیش شماره 921 و 922 سیم‌کارت اعتباری به سیم‌کارت دایمی تبدیل خواهد شد. پس از تغییر نوع سیم‌کارت امکان خرید تمام بسته‌هاو سرویس‌های سیم‌کارت دایمی وجود خواهد داشت و تعرفه استفاده از سرویس‌ها مطابق با تعرفه سیم‌کارت دایمی خواهد بود.

از جمله مزایای سیم‌کارت دایمی می‌توانبه پایین‌ترین تعرفه تماس و دیتا آن در کشور اشاره کرد، تعرفه مصرف عادی (خارج از بسته) سیم‌کارت دایمی برای هر دو این سرویسها ، از سایر سیم‌کارت‌ها پایین‌تر است.

شایان ذکر است در صورتی که اعتبار سیم‌کارت اعتباری بیش از مابه تفاوت دریافتی برای تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی باشد، این مبلغ در اولین قبض سیم‌کارت دایمی لحاظ خواهد شد همچنین در زمان تبدیل سیم‌کارت اعتباری به سیم‌کارت دایمی، درصورت وجود بسته مصرفی فعال، لازم است مشترک پس از اتمام بسته مصرفی و یا با صرفنظر از استفاده آن نسبت به تبدیل سیم‌کارت اعتباری به دایمی اقدام کند.