ویژه سازمانها؛

با پرداخت حداقل هزارتومان ماهیانه، نامحدود مکالمه کنید

با امکانات رایتل، سازمانها با پرداخت حداقل هزارتومان آبونمان برای هر خط تلفنی که در اختیار پرسنل خود قرار میدهند میتوانند ارتباطات درون سازمانی خود را رایگان برقرار کنند.

به گزارش روابط عمومی رایتل، سازمانهایی که علاقه مند به مدیریت هزینه های ارتباطی خود در سازمان و یا نهاد خود هستند می توانند با استفاده از خدمات تلفن سازمانی رایتل هزینه های خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

برای استفاده از این خدمات هر سازمان با دارا بودن حداقل ۳۰ پرسنل میتواند نسبت به دریافت سیمکارت برای آنها به همراه یک کد چهار رقمی که همان شماره فرد است، اقدام کند.

برای برقراری تماس، افراد درون سازمان از کد چهار رقمی برای ارتباط تلفنی به صورت در یک دوره زمانی مشخص به صورت نامحدود استفاده کرده و افراد خارج از گروه، شماره رایتل فرد را برای برقراری تماس شمارهگیری  می کنند.

استفاده از این سرویس تنها نیازمند پرداخت حداقل هزار و حداکثر هفت هزارتومان آبونمان ماهیانه است.