پایین‌ترین تعرفه مکالمه خطوط اعتباری از سوی رایتل ارایه شد؛

ارزانترین نرخ مکالمه سیم‌کارت اعتباری با خطوط رایتل ممکن شد

با کاهش نرخ مکالمه از دقیقه‌ای 620 به دقیقه‌ای 499 ریال، رایتل همچنان ارایه دهنده پایین‌ترین نرخ مکالمه در بین خطوط اعتباری است.

به گزارش روابط عمومی رایتل تماس صوتی درون شبکه این اپراتور از دقیقه‌ای 620 به دقیقه‌ای 499 ریال کاهش یافت همچنین تعرفه تماس صوتی برون شبکه از دقیقه‌ای 852 به دقیقه‌ای 599 ریال رسید.

گفتنی است این تعرفه پایین‌ترین تعرفه تماس صوتی سیم‌کارت اعتباری است و علاوه بر مشترکین اعتباری این اپراتور، برای آن دسته از افرادی که به شبکه رایتل ترابرد کردهاند و یا در آینده مراحل ترابرد خود را تکمیل کنند، لحاظ خواهد شد.

با این کاهش تعرفه مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل می‌توانند با اپراتورهای دیگر با پرداخت 599 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه کنند. 

لازم به ذکر است پیش از این نیز رایتل با ارایه تعرفه دقیقه‌ای 852 ریال برای مکالمه برون شبکه مشترکین خطوط اعتباری، ارایه دهنده پایینترین نرخ تعرفه مکالمه بوده است.