برگزاری جلسه هیات مدیره رایتل با حضور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

جلسه هیات مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل با حضور مهندس لطفی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، صبح امروز جلسه هیات مدیره جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، با حضور مهندس لطفی مدیرعامل شستا و مهندس عطوفی مدیرعامل، دکتر کاظمی رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره شرکت رایتل و همچنین معاونین هر دو شرکت در محل ساختمان مرکزی رایتل برگزار شد.

در این جلسه پس از ارایه گزارشی از وضعیت عملکرد شرکت رایتل، حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های آتی پرداختند.