رایتل همچنان ارائه دهنده به صرفه‌ترین تعرفه‌های تلفن همراه در کشور

رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه در کشور، همچنان به صرفه‌ترین تعرفه‌های تلفن همراه را ارائه می‌دهد.

 به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور تلفن همراه، با تعرفه تماس صوتی درون شبکه برای خطوط دائمی دقیقه‌ای 333 ریال و برون شبکه برای خطوط دائمی دقیقه‌ای 555 ریال و همچنین با تعرفه تماس صوتی درون شبکه برای خطوط اعتباری دقیقه‌ای 555 ریال و برون شبکه برای خطوط اعتباری دقیقه‌ای 888 ریال، همچنان به صرفه‌ترین تعرفه‌های مکالمه تلفن همراه کشور را ارائه می‌دهد.

تماس با شماره‌های خدماتی بر اساس تعرفه هر نوع سیم‌کارت، دقیقه‌ای 555 ریال برای خطوط دائمی و دقیقه‌ای 888 ریال برای خطوط اعتباری محاسبه می‌شود. تماس با شماره‌های اضطراری 112,113,114,115،123،110,125 و همچنین 111رایگان است.

گفتنی است، مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس‌ها، بر اساس تعرفه ثانیه‌ای خواهد بود.