انتصاب سرپرست جوان اپراتور سوم تلفن همراه کشور

مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل تغییر کرد

امروز دکتر رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی طی حکمی سعید کریم زاده را به عنوان سرپرست شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب کرد.

پیش از این محمد مهدی عطوفی به مدت 8 ماه عهده دار این سمت بود.کریم زاده فارغ التحصيل کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه تهران است که پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رایتل انتخاب و طی چند سال اخیر معاونت مالی و سرمایه انسانی این شرکت را نیز برعهده داشت.

انتصاب کریم زاده به عنوان سرپرست اپراتور سوم از طرف سهامدار، به دنبال جهت گیری رایتل در توسعه فنی، تجاری و شفافیت مالی برای حضور در بازار سرمایه و اشراف ایشان به کلیه حوزه های فعالیت اپراتوری در طی 8 سال حضور مستمر در این صنعت، صورت گرفته است.