سرزعيم ; رايتل در مسير پيشرفت قرار دارد /كريم زاده ; ارايه خدمات ويژه به بازنشستگان تأمين اجتماعي در اولویت قرار دارد

سعيد كريم زاده عضو هيأت مديره و سرپرست شركت رايتل در ديدار با معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، از توسعه خدمات رايتل به ويژه به بازنشستگان تحت حمايت تأمين اجتماعي خبر داد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، علی سرزعيم معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشيه بازديد از مجموعه شركت رايتل در نشستی با اعضای هيأت مديره و سرپرست شركت رايتل با اشاره به اهميت توسعه اپراتورهای تلفن همراه مبتنی بر تأمین تجهيزات و خدمات با اتكاء به دانش متخصصان داخلي گفت: در شرايط سخت اقتصادي و مراودات بینالمللی به همراه تحریمهای ناعادلانه قرار داريم اما با اتكاء به دانش داخلی میتوانیم به ارايه بهترين خدماتی كه شايسته مردم است، بپردازيم و اين اصلیترین مأموريت ما در هر جايگاهی خواهد بود.
سرزعيم با تأكيد بر نقش رايتل در ارايه خدمات به شهروندان گفت: یکی از شرکتهای مهم و شاخص زیرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مجموعه رايتل است و اكنون به يقين میدانم كه این شرکت در مسیر پیشرفت قرار دارد و امیدوارم در روزهای آینده با برنامهریزی و نقشه راهی که در چند هفته اخیر توسط مدیران اپراتور سوم تدوین شده است، شاهد موفقیتهای چشمگیری باشیم.
معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعلق رایتل به خانواده بزرگ تأمین اجتماعی یکی از امتیازات بزرگ این شرکت برای ارائه خدمت به افراد تحت پوشش است که میبایست نیازهای ایشان را بخوبی بررسی و تشخیص دهد و با برنامهریزی دقیق و منسجم از این فرصت همانند طرح ارائه سیمکارت و خدمات ویژه بیمه شدگان، به نحو مطلوب استفاده کند.
وی تصريح كرد: رایتل میتواند با تخصص نیروهای متعهد و جوان و روند رو به رشد خود، شرایط ورود به بازار سرمایه و عرضه بخشی از سهام خود در بورس را فراهم کند.
در اين نشست سعيد كريم زاده سرپرست  جدید مديريت رايتل با اشاره به چشم انداز این شركت در سال ٩٨ گفت: بر اساس بررسی حركت رايتل از گذشته تا كنون و موانع و فرصتهای پيش رو برنامهای را برای تحول حركت مجموعه رايتل با رويكرد ارايه خدمات بيشتر به شهروندان در تمام نقاط ايران آماده کردهایم كه با اين برنامه قطعاً جايگاه ما بعنوان اپراتور سوم تغيير خواهد كرد.
وی اجرای طرح ارايه خدمات ويژه به بازنشستگان تأمين اجتماعی را اولين قدم برای طراحی مدل ارتباطی با رويكرد خدماتی دانست و گفت: قطعا بازنشستگان شايسته دریافت بهترین خدمات الكترونيك هستند و ما بعنوان زير مجموعه تأمين اجتماعی اين را جز اهداف و رسالت خود میدانیم و لذا با طراحی بستههای خدماتی مقرون به صرفه به این مهم پرداختهایم.
كريم زاده با تأكيد بر شناسايی فرصتهای جديد برای تعامل دو سويه و مشاركتی ميان اپراتور و مردم گفت: در افق پيش رو به سودآوری مجموعه رايتل با ايجاد فرصتهایی چون ورود به بازار بورس و استفاده از ظرفيت بازارهای جديد میاندیشیم كه برنامههای بسياری در اين مسير طراحی شده است. 
گفتنی است، صبح چهارشنبه دکتر علی سرزعيم معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازديد از مجموعه شرکت رایتل با سرپرست مدیریت عامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران ارشد این شرکت دیدار و گفتگو کرد.