ارایه سیم‌کارت رایگان از سوی رایتل به سرپرستان خانوارها

سرپرستان خانوارهایی که فاقد سیم‌کارت هستند می‌تواند از رایتل سیم‌کارت رایگان دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی رایتل، با توجه به اختصاص وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه، این اپراتور شرایطی فراهم کرده است تا سرپرستان فاقد سیمکارت بتوانند از رایتل سیمکارت رایگان با ٦ ماه خدمات هديه دریافت کنند.
گفتنی است دریافت یارانه منوط به ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره ۶۳۶۹ تا ۷ اردیبهشت ماه است.