ارایه سرویس‌های ارزش افزوده رایتل در راستای نیاز مشترکین

سرویس‌های ارزش افزوده رایتل از این پس تنها براساس نیاز و تقاضای مشترکین ارایه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی رایتل،این اپراتور در راستای ارائه بهترین و بروزترین سرویس‌ها به مشترکین خود و در راستای حذف سرویس‌های ارزش افزوده، در حال بررسی مدل‌های همکاری دیگر با شرکای تجاری خود و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی است که از این جمله می توان به مدل تسهیم درآمد ترافیک دیتا در سرویس‌های محتوایی اشاره کرد.
بر همین اساس، از این پس مشترکین این اپراتور امکان استفاده از انواع سرویس‌های ارائه شده توسط شرکای تجاری رایتل را بدون نگرانی از هزینه آن‌ها خواهند داشت. مزیت اصلی این شیوه، شفاف بودن رابطه بین مشترک، اپراتور و شریک تجاری رایتل است و استفاده از این سرویس‌ها با آگاهی مشترکین و طبق تمایل آن‌ها خواهد بود.