سودآوری و موفقیت چشم‌گیر رایتل

مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل از رشد فروش، درآمد عملیاتی، سود خالص و دستاوردهای کلیدی این شرکت گزارش می دهد.

به گزارش روابط عمومی رایتل؛ یاسر رضاخواه مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل از شرکت‌های تابعه شستا رو‌ در‌ رو با مخاطبان از رشد فروش، درآمد عملیاتی، سود خالص و دستاوردهای کلیدی شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گوید.