۲۲ آبان ۱۴۰۰

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه هلدینگ رایتل؛

رشد ۳۱ درصدی فروش تجمیعی در ۶ ماه نخست سال ١۴٠٠ نسبت به زمان مشابه سال قبل

 

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه هلدینگ رایتل با حضور محمود ملکوتی خواه عضو موظف هیأت مدیره و سرپرست امور هلدینگ ها، مدیران شستا، اعضای هیأت مدیره و مدیران آن هلدینگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی رایتل به نقل از شستا رسانه: در این جلسه، عملکرد و پوشش بودجه مالی و عملیاتی شش ماهه، آخرین وضعیت سامانه‌ها، پرونده‌های حقوقی، پروژه‌ها و نکات اصلی صنعت اپراتور مورد بررسی و تسریع در طی فرآیند اخذ مجوزهای مربوطه در عرضه سهام هلدینگ به بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفت.

براساس این گزارش، هلدینگ رایتل با پوشش ۹۷درصد بودجه شش ماهه، به رشد ۳۱درصدی در فروش تجمیعی نسبت به دوره ۶ماهه مشابه سال قبل دست یافت.

شایسته ذکر است، هلدینگ رایتل در ۶ماه اول سال توانسته باسهم بازار خود را در صنعت اپراتور افزایش داده و به ۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ برسد.

#شفافیت