بازدید مسوولین از غرفه رایتل در نمایشگاه تلکام

به گزارش روابط عمومی رایتل در روز سوم نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ هاشمی قایم مقام وزیر کشور، اسفهبدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت پست از غرفه رایتل بازدید کردند که گزارش تصویری آن در ادامه خبر قابل مشاهده است.

آلبوم تصاویر