کسب لوح زرین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی برای رایتل

شرکت خدمات ارتباطی رایتل برای «بومی‌سازی سامانه شارژینگ و بیلینگ آنلاین» به عنوان شرکت نوآور انتخاب شد و لوح زرین هفتمین جشنواره نوآوری ملی برتر ایرانی را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی رایتل، لوح زرین و گواهینامه این جشنواره را محمد صادق کریمی مهرآبادی، قائم مقام مديرعامل در امور تجاري و برنامه‌ريزي راهبردي و عضو هيات مديره به نمایندگی از شرکت رایتل، تحویل گرفت.
هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی با هدف توسعه اقتصاد ملی و حمایت از نوآوری‌های داخلی و به همت مرکز توسعه فناوری و نوآوری‌های صنعتی شریف، 14 اسفندماه در محل دانشگاه شریف، برگزار شد.