نمایش اخبار

RSS
رایتل پیشگام در ارایه خدمات نوین است

رئیس شوراي راهبردي ارتباطات رييس جمهوری در بازدید از شرکت رایتل مطرح کرد:

رایتل پیشگام در ارایه خدمات نوین است

رئیس شورای راهبردی ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در بازدید از شرکت خدمات ارتباطی رایتل از شیوه عملکرد این اپراتور در راستای ارایه سرویس‌های نوین خدماتی قدردانی کرد.

بیشتر