گفتگو با کارشناسان
بسته‌های پیامکی

بسته‌های مصرفی پیامک

برای صرفه‌جویی در هزینه ارسال پیامک، بسته‌های پیامکی به شرح جدول زیر عرضه می‌شوند.

بسته‌های پیامک – سیم‌کارت های اعتباری

نام بسته

مهلت استفاده

(روز)

قیمت برای سیم‌کارت اعتباری*

(ریال)

کد دستوری

۱۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۹,۰۰۰

-

۱۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۲۰,۰۰۰

-

۲۰۰ پیامک فارسی-انگلیسی

1ماه

۲۷,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۴۴,۰۰۰

۵۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۸۸,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی-انگلیسی

1ماه

۶۵,۰۰۰

۱۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۹,۰۰۰

-

۱۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۲۰,۰۰۰

-

۲۰۰ پیامک فارسی-انگلیسی

1ماه

۲۷,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۴۴,۰۰۰

۵۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۸۸,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی-انگلیسی

1ماه

۶۵,۰۰۰

بسته‌های پیامک – سیم‌کارت دایمی

نام بسته

مهلت استفاده

(روز)

قیمت برای سیم‌کارت دایمی*

(ریال)

کد دستوری

۱۰۰ پیامک فارسی

اماه

۸,۵۰۰

-

۱۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۱۵,۰۰۰

-

۲۰۰ پیامک فارسی و انگلیسی

1ماه

۲۳,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۴۰,۰۰۰

۵۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۶۸,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی و انگلیسی

1ماه

۵۵,۰۰۰

۱۰۰ پیامک فارسی

اماه

۸,۵۰۰

-

۱۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۱۵,۰۰۰

-

۲۰۰ پیامک فارسی و انگلیسی

1ماه

۲۳,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی

1ماه

۴۰,۰۰۰

۵۰۰ پیامک انگلیسی

1ماه

۶۸,۰۰۰

۵۰۰ پیامک فارسی و انگلیسی

1ماه

۵۵,۰۰۰

* قیمت این بسته بدون احتساب مالیات است.

روش‌های خرید بسته‌های پیامکی

اپلیکیشن رایتل من

سامانه کد دستوری #200*

خرید بسته اینترنت

خرید بسته از وبسایت

سامانه رایتل من

مراجعه حضوری به فروشگاه های رایتل