نکته: با توجه به تفاوت میان رابط کاربری سیستم‌عامل اندروید در گوشی‌های مختلف، امکان تغییرات جزیی در تنظیمات برخی از گوشی‌ها نسبت به تصاویر نمایش داده‌شده وجود دارد.

1- ابتدا گزینه برنامه‌ها (Application) و سپس تنظیمات (Settings) را انتخاب نمایید.

2- در قسمت Connections گزینه Mobile Networks را انتخاب نمایید.

3- گزینه نام‌های نقطه دسترسی (Access Point Names) را انتخاب نمایید.

4- از بین APN موجود، گزینه RighTel را انتخاب نمایید.

5- گزینه APN protocol را انتخاب نمایید.

6- در تنظيمات مربوط به APN protocol، گزينه IPv4/IPv6را انتخاب نمایید.