بسته‌های دکا

خانواده دکا

اقتصادی‌ترین بسته‌های ترکیبی

بسته‌های «خانواده دکا»، بسته‌هایی بر اساس نیازهای ارتباطی و میزان مصرف مشترکین است. در این طرح، شما مشترکین سیم‌کارت‌ دائمی و سیم‌کارت اعتباری می‌توانید مکالمه و پیامک نامحدود درون‌شبکه داشته باشید و بر اساس نیاز به اینترنت همراه و مکالمات برون‌شبکه، با بسته‌ ترکیبی خانواده دکا هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

انواع بسته‌های خانواده دکا

بسته دکا

با خرید این طرح می‌توانید به میزان نامحدود از مکالمه و پیامک درون‌شبکه استفاده کنید.

بسته دکاگپ

در این طرح علاوه بر بسته مکالمه و پیامک نامحدود درون‌شبکه، بسته پیامک و مکالمه برون‌شبکه نیز وجود دارد.

بسته دکاتک

با خرید این طرح علاوه بر بسته‌های‌ پیامک و مکالمه، بسته اینترنت همراه برای شما فعال می‌شود.

بسته دکا بی‌نهایت

این طرح برای مشترکینی که نیازهای ارتباطی بیشتری دارند، یک بسته به‌صرفه به‌شمار می‌رود.

نام بسته

مکالمه درون شبکه (دقیقه)

پیامک درون شبکه (عدد)

مکالمه برون شبکه (دقیقه)

پیامک برون شبکه (عدد)

حجم ترافیک عادی (GB)

حجم ترافیک ساعات افت مصرف (GB)

قیمت (ریال)

دکا

10,000

10,000

-

-

-

-

120,000

دکا گپ

10,000

10,000

130

130

-

-

150,000

دکا تک

10,000

10,000

130

130

3

3

300,000

دکا بی نهایت

10,000

10,000

250

250

5

5

400,000

دکا

10,000

10,000

-

-

-

-

120,000

دکا گپ

10,000

10,000

130

130

-

-

150,000

دکا تک

10,000

10,000

130

130

3

3

300,000

دکا بی نهایت

10,000

10,000

250

250

5

5

400,000

مهلت استفاده از هریک از بسته‌‌ها از زمان خرید 1 ماه است.

ساعت‌های افت مصرف از 2 تا 7 صبح است.

بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب بالاترین اولویت را نسبت به بسته‌های دیگر دارند.

روش‌های خرید بسته‌های ترکیبی خانواده دکا

اپلیکشن رایتل من

کد دستوری #200*

وب‌سایت رایتل/ خرید بسته

سامانه رایتل من

فروشگاه های رایتل